Limit responsabilite nou

 

Mèsi paske w vizite sitwèb Workforce Development Initiative.

Nou espere vizit ou a te itil ak enfòmatif.Eta New York bay lyen ak lòt ajans gouvènman nan Eta a ak gouvènman federal la.Nou bay tou lyen ki mennen nan sit entènèt lòt òganizasyon pou bay vizitè yo sèten enfòmasyon.Si w klike sou lyen ki nan paj sa yo, w ap kite Eta New York.Pwovizyon lyen sa yo pa vle di apwobasyon destinasyon ki nan lis yo, garanti presizyon nan nenpòt enfòmasyon nan destinasyon sa yo, konstitye andòsman antite yo ki kote lyen yo fèt, oswa andose nenpòt nan opinyon yo eksprime sou nenpòt nan sit entènèt deyò sa yo. .

 

Sit wèb sa yo opere anba ejid yo ak nan direksyon pwopriyetè respektif yo.Si w gen yon kesyon oswa kòmantè sou nenpòt nan sit sa yo, tanpri kontakte yo dirèkteman sou sit yo.

 

Sitwèb workforcedevelopment.ny.gov ap ofri opsyon “Google Translate” pou ede w li sitwèb NY.gov nan lòt lang ki pa Angle.Google Translate pa kapab tradui tout kalite dokiman, epi li ka pa bay yon tradiksyon egzak.Nenpòt moun ki konte sou enfòmasyon yo jwenn nan Google Translate fè sa sou pwòp risk li.Eta New York pa fè okenn pwomès, asirans, oswa garanti konsènan presizyon tradiksyon yo bay yo.Eta New York, ofisye, anplwaye, ak/oswa ajan li yo pa dwe responsab pou domaj oswa pèt nenpòt kalite ki soti nan, oswa an koneksyon avèk, itilizasyon oswa pèfòmans enfòmasyon sa yo, ki gen ladan men pa limite a, domaj. oswa pèt ki te koze pa depandans sou presizyon nenpòt enfòmasyon sa yo, oswa domaj ki fèt nan gade, distribye, oswa kopye nan materyèl sa yo.