LaSalle Waterfront Park

Non Pwogram nan:
Revitalizasyon bòdmè lokal yo
ID ajans:
DOS
Non aplikan an:
Niagara Falls (C)
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$102,440
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$102,440

Estati Pwojè:
Ble
Dat Konplete Prevwa: