Etid Dezenfeksyon Etablisman Tretman Dlo Ize vil Croghan

Vil Croghan pral konplete yon rapò jeni ki evalye altènativ dezenfeksyon pou izin tretman dlo ize li yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Croghan
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$12,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$12,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: