Ousable Drive Akwatik Koneksyon Restorasyon

The Nature Conservancy pral ranplase yon potan ki pa twò gwo ki lakòz yon baryè pou òganis akwatik, inondasyon ak echèk wout sou Ausable Drive nan vil Jay. Pwojè a pral amelyore pasaj òganis akwatik, bese inondasyon epi redwi ewozyon.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Konsèvasyon Nati a
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$84,810
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: