Akizisyon Tè Rivyè St Lawrence pou Pwoteksyon Dlo Sous

Thousand Islands Land Trust pral achte sèt pòs sou zile #9 nan Goose Bay nan vil Alexandria nan bi pou pwoteje dlo potab ak kalite dlo sifas Rivyè St. Lawrence ak ebay li yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Thousand Islands Land Trust
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$819,305
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: