OneidaHerkimer Estrateji Aplikasyon Endistriyèl Riral

MVEDGE ak HCIDA ap fè patenarya pou fè planifikasyon estratejik ak analiz de posibilite sou ansyen sit Ethan Allen Furniture ak ansyen faktori Duofold Underwear nan Vilaj Boonville ak Ilion, respektivman. Tou de sit bezwen analiz sit, jeni preliminè, ak altènativ konsepsyon konseptyèl pou pozisyon sit yo (ak katye ki antoure) pou redevlopman. Revitalizasyon sit enkoniyan sa yo se yon priyorite devlopman riral pou tou de konte yo.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
MOHAWK VALLEY EDGE
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$38,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: