Sant Travay MVRCR

Sant Resous Mohawk Valley pou Refijye yo planifye pou renove yon pati nan nivo pi ba a pou kreye yon Sant Travay ki gen plizyè espas biwo, yon espas fòmasyon, ak yon zòn konferans pou anplwayè yo rankontre ak kliyan pou fè entèvyou.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Sant Resous Mohawk Valley pou Refijye
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$100,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: