John Jay Homestead Pwojè Prevansyon ak Pwoteksyon Dife

Friends of John Jay Homestead pral pwoteje kay istorik la kont dife lè yo ajoute yon plan jesyon sekirite kont dife, amelyorasyon sistèm elektrik, ak pwoteksyon zèklè; ak sistèm pwoteksyon dife.
Non Pwogram nan:
Fon Pwoteksyon Anviwònman: Sibvansyon Pak, Konsèvasyon ak Eritaj
ID ajans:
Pak
Non aplikan an:
Zanmi John Jay Homestead, Inc.
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$600,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: