Oneonta Halal Meat Processing Facility

7,200 pye kare Oneonta Halal Meat Processing Facility yo pral bati nan Oneonta Business Park epi yo pral bay pwosesis espesyalize vyann koutim pou kiltivatè ak kiltivatè lokal yo. Li pral mache sou mache relativman inexploite pou vyann bèf, ti mouton ak kabrit Halal ki enspekte USDA, ak pwodwi vyann ki gen valè ajoute nan zòn metwopolitèn NYC.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
OTSEGO KOUNYE A
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$200,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa