Hyde Park Hotel

Pwojè a se yon otèl ki gen konsyans pou anviwònman an bò Rivyè Hudson ki toupre Culinary Institute of America, nan Vil Hyde Park, Konte Dutchess. Otèl la pral chita sou pwopriyete CIA e li pral gen ladan l pwogram edikasyonèl ak pwogram ansanm ak CIA. Pwojè a konsiste de 162 chanm otèl ak 6 Villa ak plis pase 12,500 pye kare espas evènman, priz manje ak bwason, yon restoran, ak yon konsèp fèm nan tab ak yon lakòz efè tèmik. Otèl la pral konsantre sou dirab, sante ak byennèt, ak manje ak bwason. Bay bon kalite konsepsyon, ekipman, ak pwogramasyon pral atire vizitè atravè demografik ki benefisye pwojè yo pwopoze a ak kominote a ak biznis ki antoure tou. Pwojè a pral reyalize sètifikasyon LEED, ankouraje devlopman mendèv, sipòte edikasyon ak melanje nan anviwònman ki antoure a. Envestisman total pwojè a se $97,572,391 epi li pral kreye 277 nouvo djòb nèt.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
NP Entènasyonal
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$1,900,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
zoranj
Dat Konplete Prevwa: