Etid Amelyorasyon Sistèm Koleksyon Vilaj Rouses Point

Vilaj Rouses Point pral konplete yon rapò jeni ki evalye altènatif pou ranje/ranplase yon liy egou prensipal ki deteryore ki sèvi nan bout nò vilaj la.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vilaj Rouses Point
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$24,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$24,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: