Etid Amelyorasyon Izin Tretman Dlo Ize Vilaj Freeville ak Sistèm Koleksyon

Vilaj Freeville pral konplete yon plan jesyon koule ki evalye altènativ pou diminye aflu ak enfiltrasyon nan sistèm koleksyon egou sanitè.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vilaj Freeville
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$24,900
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$12,450

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: