Invest Buffalo Niagara Real Estate Strategy

Gwoup Travay Endistriyèl Imobilye Envesti Buffalo Niagara a pral devlope yon estrateji konplè pou ogmante òf nan byen imobilye endistriyèl nan rejyon an atravè inisyativ ak taktik defini ki baze sou pi bon pratik nan tout peyi a ak rekòmandasyon politik kreyatif.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Envesti Buffalo Niagara, Inc.
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$100,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt