Cayuga Heights Road Culvert Right Sizing Project

Vilaj Cayuga Heights pral konplete amelyorasyon ponceaux pou soulaje inondasyon lokalize yo epi pèmèt konstriksyon twotwa yo sou Cayuga Heights Road, youn nan pi gwo wout nan vilaj la.
Non Pwogram nan:
Sibvansyon Kominote Klima Entelijan 2019
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vilaj Cayuga Heights
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$378,393
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$378,393

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: