Vil Owego Kontwòl Polisyon Dlo Retire eleman nitritif Plant

Vil Owego pral amelyore izin kontwòl polisyon dlo li a pou l satisfè limit pèmi SPDES li yo pou fosfò ak nitwojèn, jan sa mande nan Chaj maksimòm chak jou Chesapeake Bay (TMDL). Pwojè a pral redwi anpil nitwojèn ak fosfò nan efluan an epi pwoteje kalite dlo Rivyè Susquehanna ak Bay Chesapeake.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Owego
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$2,148,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: