Chwazi ekspansyon fabrikan yo

Select Fabricators, Inc. pral konstwi yon nouvo bilding pou akomode ekspansyon operasyon fabrikasyon yo nan vil Farmington.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Chwazi Fabricators, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$250,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$52,678

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: