Chwazi ekspansyon fabrikan yo

Select Fabricators planifye pou achte yon chantye ak konstwi yon bilding pou loje operasyon fabrikasyon li yo. Kounye a nou lwe yon bilding 20,000 pye kare, epi planifye pou konstwi yon espas 25,000 ki pi apwopriye pou pèmèt kwasans lan.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Chwazi Fabricators Inc
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$446,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$208,643

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: