Ekspansyon Mendèv

Asian American Arts Alliance pral anboche yon nouvo Manadjè Angajman Piblik ak Kominikasyon pou devlope, aplike, ak jere tout pwogram ak kominikasyon ki konsantre sou atis ak òganizasyon atistik. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Azi Ameriken Arts Alliance
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$35,950
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt