Motonèj Trail Groomer Acha

The Forest Preserve Users, Inc. pral achte ekipman pou netwaye santye motonèj pou kenbe santye nan Konte Montgomery.
Non Pwogram nan:
Pwogram santye lwazi
ID ajans:
Pak
Non aplikan an:
Forest Preserve Users, Inc.
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$136,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$62,792

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: