Otsego County Community Energy Plan

Konte Otsego, ak finansman CFA a ak Konte Otsego, ap prepare yon Plan Enèji Kominotè pou idantifye defi ekonomik yon enfrastrikti enèji ki aje, bay solisyon ak aksyon pou adrese defi yo, epi konsidere altènativ renouvlab ki posib ekonomikman e ki teknikman adaptab a. bezwen yo idantifye.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Konte Otsego
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$50,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
zoranj