Pwojè Devlopman Lojisyèl Odinatè

Wolfjaw Studios se yon estidyo devlopman jwèt ki baze nan Troy, New York. Lè yo rekonèt ke kòm jwèt yo vin entèaktif, solisyon devlopè yo bezwen evolye, Wolfjaw Studios konsantre sèvis devlopman jwèt sou entènèt li yo sou eksperyans jwè yo bati pi bon eksperyans posib pou jwè li yo. Wolfjaw planifye pou elaji sèvis devlopman lojisyèl li yo pou ofri pwodwi teknoloji avanse pou kliyan ki egziste deja li yo ak atire nouvo kliyan, konsa ranpòte yon pi gwo pati nan mache. Pou fè sa, Wolfjaw gen yon bezwen imedyat pou anboche dizwit (18) moun ki entèlijan, ki responsab, ki pasyone ki genyen tou ladrès ki byen devlope ki nesesè pou ranpli nouvo pòs travay ki ekivalan aplentan sa yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Wolfjaw Inc
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$345,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$31,522

Estati Pwojè:
Vèt