Komisyon Konsèy Dlo Albany Konbine Egou Rediksyon Debòde

Albany Water Board pral aplike yon pwojè pou tcheke ak dezenfekte dlo egou konbine ki soti nan Distri Egou Beaver Creek ki egzeyate nan Outfall Nimewo 16. Pwojè sa a pral amelyore kalite dlo nan bay tretman pou pi gwo dlo egou konbine Albany Pool la, epi li pral sèvi pou diminye plis kantite bakteri epi amelyore tan rekiperasyon Rivyè Hudson la.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Komisyon Konsèy Dlo Albany
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$5,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: