Ekspansyon Mendèv

Writers & Books, sant literè prensipal Rochester a, pral ajoute yon pozisyon Direktè Devlopman pou asire dirabilite alontèm òganizasyon an. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Writers & Books Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$31,250
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt