Ekspansyon Mendèv

Pou ogmante kapasite òganizasyonèl yo ak amelyore kliyan ak angajman odyans lan, Skaneateles Festival pral elaji pozisyon aktyèl la sezon/a tan pasyèl nan yon pozisyon aplentan kòm Manadjè Maketing ak Angajman. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Festival Skaneateles
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$21,250
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt