Vilaj Tannersville Preliminè Planifikasyon/Enjenieri

Y ap itilize fon pou evalye amelyorasyon ki nesesè nan Reservoir #3, sous prensipal dlo pou Vilaj la.
Non Pwogram nan:
HCR - Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè (CDBG) - Planifikasyon Kominotè
ID ajans:
HCR
Non aplikan an:
Vilaj Tannersville
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$50,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$50,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: