Ekspansyon Little Bird Etablisman

Little Bird Kitchen pral ogmante pòsyon Co-Packing nan konpayi yo atravè akizisyon de ekipman ak nan divize espas nou an an de, kreye yon zòn pwodiksyon san alèrjèn, ki kalifye nou pou devlope atik zanmitay lekòl yo. Nouvo ekipman an pral ogmante kapasite pwodiksyon an, ede nou maksimize espas pwodiksyon nou an, pèmèt nou pwolonje èdtan operasyon nou yo epi anboche plis anplwaye.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Sou entènèt jwèt Little Bird Kitchen
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$170,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa