Vilaj Hoosick Falls Dezenfeksyon Plant Tretman Dlo

Vilaj Hoosick Falls pral enstale dezenfeksyon efluan nan izin tretman dlo ize li yo. Pwojè a pral amelyore kalite dlo nan diminye patojèn nan dechaj plant tretman an.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vilaj Hoosick Falls
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$1,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: