Vil Schenectady Rediksyon Debòde Egou Sanitè

Vil Schenectady pral redwi debòde egou sanitè lè li konekte yon nouvo estasyon ponp epi kreye kapasite adisyonèl nan sistèm koleksyon dlo ize vil la. Pwojè a pral ede amelyore kalite dlo nan Rivyè Mohawk.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Schenectady
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$5,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: