Ekspansyon Mendèv

Teachers & Writers Collaborative pral anboche yon Lyezon Pwogram Kominotè pou bay sipò pwofesyonèl pou atis k ap anseye yo, pou elaji patenarya, ak pou kreye nouvo opòtinite ansèyman pou ekriven nan tout Eta New York. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Teachers & Writers Collaborative
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$40,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt