Cayuga Milk Ingredients, LLC (2) Kapital

Cayuga Milk Ingredients pral envesti apeprè $ 89,000,000 pou achte ak enstale yon nouvo sistèm filtraj osmoz inverse, evaporateur, ak sistèm manje nan seche rad nou an kounye a. Pwojè a gen ladan tou achte ak enstale yon sistèm boutèy UHT / asid ki ba asid ki kapab. anbalaj boutèy 8 ons nan boutèy 64 ons. Pwojè a pral kreye 34 nouvo djòb.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Cayuga Milk Ingredients, LLC
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$2,500,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: