Vilaj New Paltz Rediksyon Debòde Egou Sanitè

Vilaj New Paltz pral mennen ankèt sou epi reyabilite lateral egou ki manke sou pwopriyete prive nan zòn nan vilaj yo sispèk ki kontribye pi plis nan enfiltrasyon ak aflu. Pwojè a pral amelyore kalite dlo a lè li redwi debòde egou sanitè yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vilaj New Paltz
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$267,320
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: