Catskill Gateway

Atravè twa bilding sou Main Street istorik Catskill, yon pwojè kapital ki sipòte revitalizasyon anba lavil la pral kreye yon nouvo destinasyon pwosede pou Catskills ak rejyon an jeneral. Benefisyè a pral sèvi ak lajan yo pou sipòte konstriksyon/renove yon otèl sèvis seleksyone 25 chanm, kòm yon pati nan pwojè milti-bilding jeneral pou itilizasyon melanje, ki tabli sèl otèl nan Vilaj Catskill la.
Non Pwogram nan:
Market New York
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
335 Main Street LLC
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$607,899
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
zoranj
Dat Konplete Prevwa: