Arnot Health Devlopman Ekonomik Pozisyon Estrateji

Arnot Health pral antreprann planifikasyon ki nesesè pou abòde povrete nan zòn Elmira a, epi amelyore wòl li nan rediksyon malè ak revitalizasyon nan sant vil Vil Elmira ak yon plan pou transfòme, amelyore ak inovasyon ak teknoloji, ak reutilize li. byen fizik yo.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Kwasans ekonomik Southern Tier
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$100,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa