Fòmasyon Mendèv ak Pwogram Devlopman

Clubbed Thumb pral elaji Pwodiksyon Fellowship li a, ogmante alafwa salè ak èdtan, epi kreye yon kourikoulòm devlopman karyè endividyalize pou de pwodiktè kreyatif byen bonè nan karyè. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Pwogram Fellowship Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Clubbed Thumb, Inc.
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$50,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt