Revitalize Canastota Design

Vilaj Canastota pral konsepsyon amelyorasyon pou revitalize koridò anba lavil li a sou Old Erie Canal ant North Main Street ak Diamond Street. Konsepsyon an pral avanse Pwogram Revitalizasyon Lamè Lokal Old Erie Canal la lè li mete etap pou envestisman anba lavil yo pou ogmante aksè nan bòdmè piblik, bato ak ekipman lapèch, mache, devlopman ekonomik, ak touris.
Non Pwogram nan:
Pwogram revitalizasyon bòdmè lokal yo
ID ajans:
DOS
Non aplikan an:
Canastota (V)
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$60,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$38,159

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: