Pwogram pou ponpe tank septik Konte Cortland

Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Cortland pral aplike yon pwogram ponpe tank septik nan tout konte a, ak yon anfaz espesyal sou Lak Skaneateles ak Cayuga. Pwogram nan pral amelyore kalite dlo a lè li anpeche dlo egou ki soti nan tank septik ki twòp pou antre nan dlo yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Cortland
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$72,496
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: