Hubbard Perkins Loop Trail

Open Space Institute pral restore Hubbard Perkins Loop Trail nan Clarence Fahnestock Memorial State Park. Travay gen ladan reyajman ansyen santye yo, konstriksyon pon pou pyeton yo, nouvo siyal pou jwenn wout, ak enstalasyon yon kyòs enfòmasyon nan Hubbard Lodge Trailhead.
Non Pwogram nan:
Fon Pwoteksyon Anviwònman: Sibvansyon Pak, Konsèvasyon ak Eritaj
ID ajans:
Pak
Non aplikan an:
Open Space Institute
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$600,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$540,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: