Konte Erie Seneca Bluffs Etid sou posibilite enfrastrikti vèt

Konte Erie pral konplete yon etid sou posibilite jeni enfrastrikti vèt ak konsepsyon konseptyèl pou enstale pave ki mouye ak retansyon biyo nan Seneca Bluffs Habitat Park nan South Buffalo. Objektif pwojè a se diminye koule dlo lapli epi pwoteje resous ki anval yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Konte Erie
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$27,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: