Ekspansyon Mendèv

Harlem Stage pral anboche yon Ofisye Anchèf Devlopman pou aplike plan Estratejik/Transfòmasyonèl Harlem Stage ak sipèvizyon espesifik pou ranmase lajan ki gen rapò ak WaterWorks Campaign ak pwogram Gwo Donatè. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Aaron Davis Hall, Inc. d/b/a Harlem Etap
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$56,250
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt