Fòmasyon Mendèv ak Pwogram Devlopman

Sipò renouvle pou Roulette's Intermedium ki ofri teknik avanse odyo/vizyèl aprantisaj pou twa kandida divès pandan dis mwa nan teyat ki byen ekipe Roulette a nan Downtown Brooklyn.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Pwogram Fellowship Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Roulette Intermedium, Inc.
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$37,500
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt