Redevlopman Midtown Plaza

SUNY Canton, Laker Development, ak DEW Ventures pral re-devlopman Midtown Plaza ki mal, ki sitiye nan kè anba lavil Canton, vin tounen yon pwopriyete ki gen itilizasyon melanje. Bilding ki egziste deja yo pral demoli epi ranplase pa yon estrikti 3 etaj. Premye etaj la pral genyen yon Sant Antreprenarya (17,500 sf) ansanm ak espas komèsyal (12,500 sf.). Dezyèm ak twazyèm etaj yo pral loje 45 inite rezidansyèl (60,000 sf). Amelyorasyon tou ta fèt nan pakin yo ak lakou ki lakòz yon espas atire 3.76 acre entegre ak koridò Main Street Canton.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
SUNY Canton
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$1,322,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt