Montour Falls Complete Streets Plan

Vilaj Montour Falls pral amelyore ak bati sou travay wout NYSDOT te konplete lè l sèvi avèk estrateji Complete Streets ki baze sou eleman politik Complete Streets an akò ak direktiv eta ak federal yo.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Vilaj Montour Falls
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$15,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$15,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: