Ekspansyon Marketplace Pwodiktè Agrikòl nan Rejyon Kapital

Pou konstwi yon nouvo bilding milti-itilizasyon, ki ranplase yon paviyon demode, ki pral rele Capital MarketPlace pou manm kiltivatè nou yo itilize yo ki soti nan 15 konte ki antoure Capital District pou an gwo flè ak pwodui lokal yo. Pou lanse yon mache an detay pou piblik Distri Kapital la nan bilding MarketPlace la pou gen yon kote kote yo ka achte pwodui lokal, plant, ze, vyann, ak pwodwi boulanjri. Pou lwe chak jou nouvo lokal MarketPlace pou evènman rejyonal/lokal tankou fwa atizanal ak atis lokal yo, NY fè festival byè/diven/mead/sidr di, montre klib oto, konsè, vann piblik, reyinyon biznis, seminè/aprann/. kou edikasyon kontinyèl, ak plis ankò. Espere fini sa ki anwo yo nan Me 2021
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Capital District Cooperative Inc
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$280,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: