Ontario Manchester Rail Kapital Travay Faz II

MANCHESTER RAIL YARD PLAN MÈT REDEVLOPMAN SITE Faz 2 - Vilaj Manchester ROUNDHOUSE AK GAZ BILD YO ANALIZ FAZABILITE REUTILIZASYON Fè analiz kondisyon bilding pou detèmine posibilite ak opsyon pou reitilizasyon.
Non Pwogram nan:
ESD - Planifikasyon Estratejik ak Etid Posibilite
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Konte Ontario
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$15,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$15,000

Estati Pwojè:
Ble
Dat Konplete Prevwa: