Votercade 2020: Nou Pèp la

Susan B. Anthony House pral pote yon mesaj 21yèm syèk la sou pouvwa vòt la nan senk sit istorik ak kiltirèl nan Rejyon Finger Lakes an 2020. Pwogram nan pral rive nan chak sit ak yon motorcade trè vizib, pote teyat nan lari, mizik ak atizay espesifik nan sit, diskou, vòt moke, ak aktivite.
Non Pwogram nan:
Market New York
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Nasyonal Susan B Anthony Mize & Kay
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$60,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa
Dat Konplete Prevwa: