Revitalizasyon South Main Street Anchor

Vilaj la pral ede nan renovasyon pwopriyete ki gen itilizasyon melanje nan sant vil Vilaj la.
Non Pwogram nan:
HCR - New York Main Street (NYMS)
ID ajans:
HCR
Non aplikan an:
Vilaj Perry
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$300,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$162,000

Estati Pwojè:
jòn
Dat Konplete Prevwa: