Ekspansyon Mendèv

Sipò renouvle pou yon Atis Ansèyman Dans pou elaji ak ranfòse pwogram dans òganizasyon an pou jèn ak granmoun, ogmante aksè nan klas dans pou kominote ki gen mwayen limite, epi bay plis pwogram atis Afriken/Diaspora nan Santral Brooklyn.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Cumbe Sant pou Dans Afriken ak Dyaspora
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$32,500
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt