Etid sou posibilite pou tretman dlo ize vil Shelter Island

Vil Shelter Island pral konplete yon rapò etid jeni pou evalye posibilite yon sistèm koleksyon ak tretman dlo ize santralize k ap sèvi enstalasyon minisipal yo, anpil ladan yo kounye a sèvi ak yon fossin. Objektif pwojè a pral diminye nitrat k ap antre nan rezèv dlo pou bwè sèl sous akifè a.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Shelter Island
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: