Buffalo Maritime Center kopi Gov Dewitt Clintons 1825 Erie Canal Packet Boat

Buffalo Maritime Center pral konstwi yon kopi istorikman egzak bato pake kanal Erie DeWitt Clinton nan 1825. Konstwiksyon bato a pral fèt nan Buffalo's Inner Harbour kote orijinal Clinton nan "Seneca Chief"? te bati epi yo pral sou vi pou piblik la. Lè yo fini, Sant Maritim la pral fè patenarya ak òganizasyon kiltirèl nan vilaj, vil yo, ak vil kote bato pake a ka jwe yon wòl enspirasyon nan ede lòt kominote yo idantifye kilti inik Erie Canal yo ak istwa yo epi yo pral santral nan yon gwo reenactment Gouvènè a. Vwayaj ouvèti DeWitt Clinton soti nan Buffalo pou ale nan vil Nouyòk an 1825.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon NYS Canalway
ID ajans:
Kanal
Non aplikan an:
Buffalo Maritime Center
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$120,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$93,000

Estati Pwojè:
Ble
Dat Konplete Prevwa: