Hubbs Road Multi-itilize Chemen

Vil Clifton Park pral konstwi yon santye 10 pye lajè, demi mil, ki gen plizyè itilizasyon pou vwayaje bisiklèt ak pyeton sou bò sid Hubbs Road rive nan vilaj Jonesville.
Non Pwogram nan:
Sibvansyon Kominote Klima Entelijan 2019
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Clifton Park
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$278,271
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
VÈT
Dat Konplete Prevwa: